Khách Hàng Đã Sử Dụng

Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời

Thời tiết tại Việt Nam đặc biệt là các tỉnh phía nam gần như nắng nóng quanh năm, lượng bức xạ mặt trời lớn nên rất thuận lợi cho việc phát triển điện năng lượng mặt trời. Tận dụng ưu đãi của thiên nhiên, cộng với giá điện ngày càng tăng cao như hiện nay.